SERVICII > SERVICII GRATUITE

Servicii gratuite:
     - Eliberarea permisului de intrare;
     - Împrumut de documente de bibliotecă prin secţiile de împrumut la domiciliu;
     - Împrumut la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi;
     - Studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură special amenajate;
     - O prelungire a termenului de împrumut;
     - Rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării;
     - Asistenţă de specialitate pentru consultarea instrumentelor de informare din bibliotecă (cataloage, liste de lectură, bibliografii etc.);
     - Accesul la colecţiile altor biblioteci prin schimb interbibliotecar;
     - Accesul la Internet;
     - Audiţii şi vizionări individuale şi colective;
     - Acces la cataloage tradiţionale şi electonice (în lucru) ale bibliotecii;
     - Informare bibliografică;
     - Activităţi variate de animaţie culturală si cu largă adresabilitate, proprii sau în parteneriat cu alte instituţii.