SECTII > SECTIA TINERET-ADULTI > SALA DE LECTURA
Sala de lectură pentru tineret-adulţi

- pune la dispoziţia utilizatorilor aproximativ 26.000 de volume din toate domeniile de cunoştinţe;
- deţine un bogat fond de referinţă, (tratate, enciclopedii, dicţionare, atlase, albume de artă);
- centralizează înscrierierea cititorilor la bibliotecă;
- accesul în sala de lectură este permis tuturor categoriilor de utilizatori, indiferent de domiciliu;
Pentru a  răspunde prompt diverselor solicitări şi interese de lectură ale beneficiarilor sunt expuse în sală materiale de referinţă pentru cele mai solicitate domenii.

Servicii oferite:
- consultarea pe loc a ziarelor şi a revistelor în sala de lectură;
- acces la baza de date de legislaţie „Lex Expert”;
-  informaţii bibliografice privind personalităţi, autori, opere, teme, subiecte şi orice alt domeniu de interes din publicaţii;
- îndrumare bibliografică a elevilor, studenţilor pentru referate, lucrări de licenţă, disertaţii;
- acces gratuit  la  Internet.

Sala de lectură organizează, alături de celelalte secţii ale bibliotecii, activităţi de promovare a colecţiilor sub formă de expoziţii, lansări de carte, şi alte tipuri de manifestări culturale.