SECTII > SECTIA COLECTII
Secţia „Dezvoltare, evidenţă şi prelucrare a colecţiilor”

          - se ocupă de dezvoltarea colecţiilor bibliotecii în urma studiilor de marketing cultural şi a cercetarilor de sociologia lecturii;
          - completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, donaţii, schimb interbibliotecar şi alte surse;
          - realizează înregistrarea tuturor documentelor intrate în bibliotecă, atăt în regim tradiţional, cât şi pe suport informatizat, în programul  TINLIB;
          - întocmeşte descrierea bibliografică a tuturor categoriilor de publicaţii intrate în bibliotecă;
          - se ocupă de clasificarea zecimală a tuturor categoriilor de documente de bibliotecă;
          - creează retrospectiv şi actualizează baza de date;
          - actualizează, dezvoltă şi asigură funcţionalitatea sistemului de cataloage;

          În cadrul acestei sectţii se urmăreşte achiziţionarea  de documente de bibliotecă de larg interes ţinându-se cont şi de sugestiile utilizatorilor.